Inwestorzy, którzy zdecydują się podjąć trud budowy domu o niskim zużyciu energii lub zaplanują zakup takiego domu lub mieszkania od nowego roku będą mogli występować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dopłatę do kredytu (informacji takiej udzielił rzecznik Funduszu dla agencji PAP).

Zapowiadany od wiosny przez  Fundusz projekt urzeczywistnił się.  Rada nadzorcza Funduszu zadecydowała o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków. Rzecznik szczegółowo wyjaśnił, iż planowane dopłaty wynoszą odpowiednio:
  • do budowy domu pasywnego  do 50 000  zł.
  • do budowy domu energooszczędnego do 30 000 zł.
  • dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach pasywnych do 16 000 zł,
  • dofinansowanie do zakupu mieszkań w budynkach energooszczędnych - do 11 000 zł brutto.
Rzecznik uszczegółowił, iż dopłaty startują od przyszłego roku i będą realizowane przez sześć lat do 2018 roku.

Fundusz planuje przeznaczyć na wsparcie indywidualnych inwestorów  300 mln zł, dofinansowując budowę lub zakup 12 tys. domów i mieszkań o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Beneficjentami dotacji mają być osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny lub kupujące dom lub mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.
To nie pierwsza inicjatywa Funduszu wspierająca inwestycje proekologiczne w tej chwili realizowane są programy zakupu kolektorów słonecznych z dopłatami jak również przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
Na podstawie dyrektywy unijnej od 2020 roku budowanie domów o niskim zużyciu energii stanie się obowiązkiem.

Do budowy domów pasywnych i energooszczędnych wykorzystuje się różne technologie, które w końcowym efekcie minimalizują zużycea energii w trakcie eksploatacji budowli i ograniczania strat ciepła.

 

Contribute!
Books!
Shop!