Interpretacje dyrektywy unijnej jak również prawodastwa polskiego wskazują, iż ryzykownie jest sprzedawać nieruchomość bez świadectwa zużycia energii - może być to przesłanką do unieważnienia zakupu mieszkania.

Certyfikat energetyczny, pozwala poznać zużycie energii w mieszkaniu, domu, budynku. Zmieniona przez Parlament Europejski dyrektywa tzw. EPBD o charakterystyce energetycznej budynków ma temu zaradzić. Proponuje nową metodologię opracowywania charakterystyki budynku, kontrolę jej jakości oraz skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary za brak świadectw. W założeniach nakazuje i promuje budowę obiektów o zerowym zużyciu energii.

 

Nowe przepisy unijne  mają służyć obniżeniu przez kraje Wspólnoty do 2020 r. emisji CO2 o 20 proc., wzrostowi efektywności zużycia energii o 20 proc. i zwiększeniu o tyle samo procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Unii.

 

 

Contribute!
Books!
Shop!