Dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych, którzy je zmodernizują, będą zobowiązani sporządzać świadectwo energetyczne i dołączać je do książki obiekt.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż pracuje na odrębnym aktem prawnym dotyczącym świadectw energetycznych.  Jej robocza nazwa to: „O charakterystyce energetycznej budynków". Ma spełnić wymagania unijnej dyrektywy z 2010 r. dotyczącej tej tematyki.

Przepisy unijne zostały ewoluowały i nadszedł czas do ich adaptacji do polskich warunków. Prawodastwo Unijne wprowadza pojęcie budynku prawie "zerowego" - o niemal zerowym zużyciu energii, Polska strona ma natomiast określić, jaka wartość wskaźnika energii zużywanej m.in. na ogrzewanie i ciepłą wodę będzie uznana za „niemal zerową". Nowe budynki użyteczności publicznej będą musiały spełniać jej kryteria od 2019 r., a pozostałe nowe od 2021 r.

Unijne przepisy nakładają na zarządców i właścicieli budynków przy sprzedaży i wynajmie  obowiązek przygotowania świadectw energetycznych dla budynków (lub lokalu), jeżeli chcą go sprzedać albo wynająć. Obecnie świadectwo jest obowiązkowe tylko dla nowych budynków. Podmiot odpowiedzialny, który go nie dostarczy, nie otrzyma pozwolenia na użytkowanie. W pozostałych wypadkach najemca lub kupujący może żądać jego pokazania od drugiej strony transakcji, ale nie musi. W praktyce nikt tego nie robi.

 

 

Contribute!
Books!
Shop!