W dniu 28.12.2009 Minister Finansów podpisał rozporządzenie (Dz.U. 224/2009 z dnia 30.12.2009 poz. 1802) regulujące kwestie obowiązkowego ubezpieczenia audytorów energetycznych wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

W myśl nowych przepisów osoba wystawiająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku będzie musiała posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Zachęcamy osoby zlecające usługę do sprawdzenia czy audytor posiada wymagane prawem ubezpieczenie.

Za brak obowiązkowego ubezpieczania przewidział na audytora sankcje w postaci wpisania go na czarną listę oraz zakaz wykonywania zawodu. W przypadku osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej wiąże się to również z utratą tych uprawnień.

 

Contribute!
Books!
Shop!