Najemca ogłaszający chęć wynajmu lokalu, domu lub innej nieruchomości będzie zobowiązany pod karą do umieszczenia w ogłoszeniu informacji o charakterystyce energetycznej oferowanej nieruchomości.

Ten sam rygor będzie dotyczył nieruchomości sprzedawanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

Takie zmiany wprowadził Parlament Europejski i Rada Europy, które w grudniu przyjęły nowelizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

Wskaźnik zapotrzebowania na energię danego budynku lub lokalu będzie musiał być zamieszczony w ogłoszeniu o sprzedaży lub wynajmie. Jeżeli właściciel takiego dokumentu nie przedstawi kupującemu, to zostanie ukarany.

Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim podjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia i egzekwowania prawidłowego funkcjonowania systemu certyfikacji energetycznej budynków. Każdy nabywca i najemca będzie miał dzięki temu dostęp do świadectwa energetycznego.

 

Contribute!
Books!
Shop!