Sejm odrzucił poprawkę Senatu do Prawa Budowlanego. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynku (świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny) będzie musiało być udostępniane przy sprzedaży i wynajmie mieszkań czy lokalu, a nie jak chciała Izba Wyższa "udostępniane do wglądu".

Jest to bezpośrednie następsto zakwestionowania poprawki Srnatu przez Urząd Integracji Komitetu Europejskiego, który zwrócił uwagę na to, iż taki zapis jest niezgodny z przepisami unijnymi.  

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie musiało być udostępniane przy sprzedaży czy wynajmie lokalu, a nie tylko "udostępniane do wglądu" - jak chciał Senat. W czwartek Sejm w głosowaniu odrzucił poprawkę Senatu do ustawy prawo budowlane.Nowelizacja Prawa Budowlanego w tym zakresie dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego. Ma on na celu uściślenie i doprecyzowanie nieostrych do tej pory przepisów określających sytuacje, w których powstaje obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz lokalu mieszkalnego..

Miejmy nadzieję, że nowe regulacje będą miały pozytywny wpływ na rozwój budownictwa energooszczędnego, zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz podniesienie świadomości inwestorów i użytkowników.

Przepisy ustawy ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie ustawa trafi do podpisu przez Głowę Państwa.

Contribute!
Books!
Shop!