Zgodnie z rozporządzenie (Dz.U. 224/2009 z dnia 30.12.2009 poz. 1802) regulującym kwestie

obowiązkowego ubezpieczenia audytorów energetycznych wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej

budynków załączamy posiadane ubezpieczenie

 

Contribute!
Books!
Shop!