Certyfikator energetyczny (audytor energetyczny) - osoba uprawniona do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (pot. certyfikatu energetycznego), lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową na podstawie "art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

Strona główna


Contribute!
Books!
Shop!