Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego www.audytrzeszow.pl, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego www.audytrzeszow.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do PW"RESTAN" Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PW "RESTAN"
PW "RESTAN". na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie PW "RESTAN" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. PW "RESTAN" nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu www.audytrzeszow.pl


Cena za wykorzystanie moich tekstów innych utworów, zdjęć to miliard złotych za sztukę.

Contribute!
Books!
Shop!