Nasza firma współpracuje w zakresie wyceny nieruchomości z firmą GEO-MARGO z Rzeszowa.

Firma GEO-MARGO posiada stosowne uprawnienia nadane przez Ministra Budownictwa (nr. upr. 4645). Na podstwie nadanych uprawnień świadczy usługi w zakresie:- określenia wartości nieruchomości
- określania wartości praw, odszkodowań, nakładów
- określania wartości przedsiębiorstw
- analizy rynku nieruchomości

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznaztwa majątwowego.
Firma należy do Podkarpackiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Contribute!
Books!
Shop!