Na stronach rządowych pojawił się projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Obliguje on inwestorów do obowiązkowego korzystania w odnawialnych źródeł energii. Każdy nowooddawany lub remontowany budynek po 1 stycznia 2015 roku będzie musiał być wyposażony w - kolektor słoneczny, pompę ciepła lub fotoogniwo.

Odpowiednie zapisy mają również zostać umieszczone w prawie budowlanym i stosownych rozporządzeniach. Egzekwowaniem nowych przepisów zajmą się urzędnicy nadzoru budowlanego. Budynki, które nie zostaną wyposażone w w/w źródła energii nie będą otrzymywać pozwolenia na użytkowanie.

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!